Hostingfree.in.th (โฮสติ้งฟรี) เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก SiamInterHost.com ซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมงาน SiamInterHost.comที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ของคนไทยให้แพร่หลาย
มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้กับทุกหน่วยงาน หรือองค์กร กลุ่มนักเรียน
นักศึกษา กลุ่มนักพัฒนาเว็บ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่ต้องการลดต้นทุน ของกิจการรวมไปถึงเว็บที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ที่มีความสนใจในการ
ออกแบบหรือทำเว็บไซต์ ได้มีโอกาสในการใช้โฮสติ้งฟรี ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรหรือการเพิ่มโอกาส ในด้านธุรกิจการค้า
โฮสติ้งฟรี | เกี่ยวกับเรา | อัพเกรดแพคเกจ | ชุมชนโฮสติ้งฟรี | จดโดเมน | วิธีชำระค่าจดโดเมน | เงื่อนไขการให้บริการ
SiamInterHost.com SSL.IN.TH WebExperts.co.th SiamMonitoring.com ThaiDomainNames.com