เงื่อนไขในการให้บริการ

      กรุณาอ่านเงื่อนไขในการให้บริการ
           เนื่องจาก HostingFree.in.th(โฮสติ้งฟรี) เป็นบริการที่ทีมงาน SiamInterHost.comตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME ทุกหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มนักพัฒนาเว็บ ที่ต้องการลดต้นทุนของกิจการ รวมไปถึงเว็บที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีความสนใจในการออกแบบหรือทำเว็บไซต์ 
           ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรับผิดชอบและ ให้ความคุ้มครอง ผู้ใช้บริการแต่ละราย ให้ได้รับบริการอย่างดี จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ มิให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่าง อันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม หรือผิดต่อกฎหมายของประเทศ ตามที่มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับประโยชน์ จากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ HostingFree.in.th(โฮสติ้งฟรี) (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้
      
      เงื่อนไขการให้บริการ Hostingfree
           1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลหรือส่งเอกสารที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทาง Hostinfree.in.th หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า
           2. รูปแบบการให้บริการโฮสติ้งฟรี จะมี 2 แบบ
             2.1 ผู้ใช้บริการโฮสติ้งฟรีจะเริ่มต้นใช้แพคเกจ 200 MB ทันทีเมื่อมีการสมัครสมาชิกไม่จำเป็นต้องติด Banner ของเราในหน้าเว็บของคุณ
             2.2 ผู้ใช้บริการโฮสติ้งฟรีสามารถ upgradeเป็นแพคเกจ 1000 MB ได้โดยติด Bannerขนาดมาตรฐานติดไว้มุมใดมุมหนึ่งในหน้าเว็บและหากต้องการให้ระบบ upgradeทันทีหลังติดแบนเนอร์ ให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก  คลิ๊กปุ่มยืนยันการ upgrade หรือ รอให้ระบบ upgrade แพคเกจโฮสติ้งอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง
           3. กรณีต้องการใช้ Resources มากกว่าแพคเกจทั้ง 2 แบบที่มีอยู่ ต้องปรับไปเป็น Package Shared Hosting ของ SiamInterHost.com แบบเสียค่าบริการ
           4. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
           5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
           6. ข้อความหรือรูปภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าอื่นใด หากมีการร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ และทางผู้ให้บริการมีการตรวจสอบพบว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจริง ผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกบริการโฮสติ้งฟรีทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
           7. เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
           8. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมลล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับผู้ใช้บริการที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
           9. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
           10. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้ให้บริการจะไม่มีการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
           11. การ Support ของบริการโฮสติ้งฟรีจะ Support ผ่าน Forum เท่านั้น ไม่รับ Support ทางโทรศัพท์และทางอีเมลล์
           12. Hostingfree.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการโฮสติ้งฟรีในทางที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการ หากตรวจสอบพบเราจะทำการยกเลิกโฮสติ้งฟรีทันที
           13. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของ Hostingfree.in.th
      
      เงื่อนไขการให้บริการ Domain Name
           1. ผู้ใช้บริการโฮสติ้งฟรีไม่จำเป็นต้องจดโดเมนกับ Hostingfree.in.th หรือ กรณีผู้ใช้บริการยังไม่มีโดเมนเนมสามารถจดทะเบียนกับ Hostingfree.in.th ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
           2. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ รวมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้ง E-mail Address ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น
           3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อการนำเสนอ หรือจัดทำ URL Forwarding ไปยังข้อมูล หรือ อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การแอบอ้าง ข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
           4. สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมนเนม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ จัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
           5. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทย์เกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมน ระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น บริษัทจะถือเอา ข้อมูล ของผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ในระบบเป็นข้อมูลหลัก หากผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ในการ เป็นเจ้าของโดเมนเนม สามารถกระทำได้ตาม ระเบียบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดเมนเนม
           6. หากพบว่าผู้ใช้บริการโดเมนเนม ละเมิดข้อห้ามตามประกาศของบริษัท หรือผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ นำไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฏหมายในราชอาณาจักรไทย ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการชื่อโดเมนเนมดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้
      
      เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ
           1. การให้บริการทางเทคนิค Hostingfree.in.th ให้บริการตอบคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบริการของ Hostingfree.in.th ทาง Forum เท่านั้น จะไม่รับ Support ทางอีเมล์และโทรศัพท์
           2. การยกเลิกบริการ Hostingfree.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ หากการให้บริการถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงHostingfree.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายทิ้งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดต่อข้อตกลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           3. กรณีเว็บไซต์ถูกระงับบริการ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เช่น ติด Exploit, Phishing, ส่ง Spam Boardที่ไม่ได้มาจากเจตนาของผู้ใช้บริการ หรือต้องการย้ายบริการ ท่านสามารถคลิกปุ่มร้องขอให้เปิดใช้งาน หรือคลิกให้เจ้าหน้าที่เทคนิคแก้ปัญหาได้ในหน้าระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว
      
      ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไป
           1. อย่าบอก Password ของท่านแก่ผู้อื่น
           2. อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านใช้ระบบสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำ Username และ Password เอาไว้
           3. อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
           4. อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
           5. อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่ 
      
โฮสติ้งฟรี | เกี่ยวกับเรา | อัพเกรดแพคเกจ | ชุมชนโฮสติ้งฟรี | จดโดเมน | วิธีชำระค่าจดโดเมน | เงื่อนไขการให้บริการ
SiamInterHost.com SSL.IN.TH WebExperts.co.th SiamMonitoring.com ThaiDomainNames.com